Ümitköy Dershane

Ümitköy Dershane

 

Eğitimde başarının yakalanması için önemli bir faktör de gelecek ile ilgili kaygıların azaltılması ve stresin en aza indirilmesidir. Bunun başarılması için okullarda rehberlik hizmetleri verilmeye başlanmış ancak yüzlerce öğrenciye düşen tek bir öğretmen nedeniyle istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. Okullarda verilen eğitime destek olmak ve bu eğitimle kazanılan bilgileri farklı bakış açıları ile kavranacak duruma getirmek için Ümitköy Dershane hizmet vermektedir. Ancak bu şekilde sadece eğitimle başarının yakalanamayacağı bilinmektedir. Doğru bir eğitim düzeninin yanı sıra psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle de başarı desteklenmelidir. Geleceğe güvenle bakan insanların gönül rahatlığı sayesinde daha büyük başarılara imza atacağı tabiidir.

Eğitim ve Stres Yönetimi

 

Nüfusun hızlı artışı, teknolojide yaşanan büyük değişimler, meslek sahibi olma yönünde karşılaşılan zorluklar gençleri büyük kaygılar içine sürüklemektedir. Eğitim düzeni her ne kadar olumlu yönde geliştirilmiş olsa da Ümitköy Dershane tarafından verilen en iyi eğitimin dahi kaygılı bir öğrenci tarafından benimsenmeyeceği bilinmektedir. Öncelik kişinin ruhsal ve fiziksel sağlamlığının sağlanmasıdır. Kişinin sınav stresi yenilmeli, gelecek kaygıları en az düzeye indirilmelidir. Kişiye rahat bir ortam sağlanmalı ve alacağı kaliteli eğitimi ileri seviyelere taşımasına destek olunmalıdır. 

Bu amaçla profesyonel rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri hizmet vermektedir. Verilen destekle öğrenciler gelecek kaygısından kurtulmakta, ilgi alanlarına ilişkin becerileri ortaya çıkmakta ve ileri zamanlarda büyük bir zevkle yapacakları mesleklere kavuşmaktadırlar. Sürekli iletişim halinde süregelen eğitim sistemi sayesinde gençler hem sınav stresini yenmeyi başarmakta hem de yaşları gereği yaşadıkları sorunlar en az düzeye indirgenmektedir. Sorunsuz ve stressiz kişilerin başarı oranı artmakta, verilen kaliteli eğitim daha kolay anlaşılmakta, farklı soru tipleri ile bakış açıları genişletilmektedir. Artık soru çözmek veya konuları kavramaya çalışmak bir zorunluluk ve işkence olmaktan çıkmaktadır. 

Ümitköy Dershane mezunlarının yaptıkları mesleklerde gösterdikleri başarılar bunun delili gibidir. Öğrenciler sunulan profesyonel rehberlik hizmetleri sayesinde ilgi alanlarına yönelebilmekte ve başarılarını katlamayı başarmaktadırlar. Kaliteli eğitim yanında sunulan psikolojik danışmanlık hizmetleri sayesinde stresten ve kaygıdan uzak, geleceğe umutla bakabilen öğrenciler yetişmektedir. İlgi alanına yönelen insanların başarılarının artacağı ve kaygılarının azalacağı unutulmamalıdır.